شماره‌های پیشین نشریه

مجله ایوان خشت خانه در تاریخ 1398/09/25 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صاحب امتیازی خانه میراث خشت و فیروزه صفاهان شروع به کار کرد. همچنین مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال پیگیری می باشد.


به منظور پیگیری مقالات و یا هرگونه نیاز به ارتباط با مجله، لطفا فقط با ایمیل اختصاصی مجله مکاتبه نموده و از ارتباط شخصی با ارکان مجله اکیدا خودداری نمایید. kheshtkhane@gmail.com


نوع اعتبار: علمی تخصصی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

ترتیب انتشار: فصلنامه

نوع داوری مقالات: مخفی دو طرفه

میانگین زمان داوری: 3 ماه     

زبان نشریه : فارسی

نوع انتشار: الکترونیکی

نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)

حوزه موضوعات: مقاله علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی، علمی-تخصصی، مروری، کاربردی و گزارش علمی می باشد.


مقالات ارسالی برای این نشریه به ‌صورت دوسویه ناشناس داوری می‌شوند و پس از داوری و موافقت هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید.

یادآور می شود مقالات بعد از برگشت از ویراستاری و انجام اصلاحات پیشنهادی ویراستار در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.

ایمیل: kheshtkhane@gmail.com


لازم به توضیح است که این مجله برای مراحل مختلف دریافت تا انتشار مقالات از نویسندگان محترم هزینه دریافت می‌کند. برای اطلاع از میزان هزینه‌ها و مراحل پرداخت، به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید.


 

 

ابر واژگان